fdjksajfksd

Sista ansökningsdag: 2010-06-28
Enköping förenar småstadens charm, trygghet och livskvalitet med närheten till storstadens puls. Det strategiska läget i Mälardalen gör kommunen till en attraktiv plats att bo, verka och leva i. Enköping är en av landets snabbast växande städer och vi är snart 40 000 invånare. Välkommen till Enköping - Sveriges närmaste stad!

ARBETSUPPGIFTER
fdjksajfksd

KVALIFIKATIONER
vdfklsflö

Varaktighet/Arbetstid

 

 

Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2010-07-24 , upphör: 2011-10-26


Men under alla skiften bibehöll han sitt oförbränne-ligt goda humör

Jag söker vemod! I jakten snubblade jag över den här lilla texten. Själv tycker jag det är lite roligt att inte bara malaria utan även revolutioner är något författaren tycker hör till de sedvanliga besvären med att resa. Fint också att svenskarna bibehöll sitt goda humör resan igenom. Skriver jag en bok någon gång vill jag att den ska vara frisk och medryckande samt kryddad med en god portion af humor. Fattar inte varför den friska litteraturen kommit så på undantag. När läste man i DN senast att en bok är frisk och medryckande?


Denna bok handlar om en expedition, som utgick i syfte att
företaga naturvetenskapliga och etnografiska forskningar i
Centralamerika. Genom vidriga omständigheter kom dock det
vetenskapliga arbetet till korta, bl. a. emedan expeditionens botanist af
hälsoskäl måste återvända omedelbart efter ankomsten till Centralamerika.
Om alltså de vetenskapliga resultaten blefvo magra, fingo dock
deltagarne tillfälle att lära känna länder och folk, som för oss svenskar
i regel äro ganska obekanta, och en skildring som denna är sålunda
alltid välkommen. Med ett visst vemod läser man om det korta
besöket på S:t Barthélemy, hvarest de arma negrerna så väl som
de hvita ännu hålla fast vid sin kärlek till Sverige, under hvars
vård de dock hade en drägligare tillvaro än nu, då förfallet hunnit
så långt, som väl är möjligt. I samband med besöket i Honduras
och på Yucatan lemnar förf. en kortfattad öfverblick öfver det
intressanta mayafolkets kultur och historia, och han beskrifver äfven
en del gamla tempel och andra fornlämningar, som besågos och
undersöktes. Under resans fortsättning fick förf. känna på
åtskilliga af de besvärligheter, som äro förbundna med resor i dessa
trakter. Han blef hårdt ansatt af malaria, fick upplefva en
revolution o. s. v. Men under alla skiften bibehöll han sitt
oförbränne-ligt goda humör. Detta ger också sin färg åt hela skildringen, som
är frisk och medryckande samt kryddad med en god portion af
humor, hvilket allt gör att man läser den med synnerligen stort nöje.

RSS 2.0