Ganttschema

Wikipedia säger:

"Ett Gantt-schema, engelska Gantt chart, är en typ av flödesschema som används i projektledning för att beskriva olika faser. Det är en grafisk illustration av ett arbetes, exempelvis ett projekts eller programs fortgång och visa beroenden mellan olika projektdelar eller -faser. Ett Gantt-schema använder ett horisontellt stolpdiagram som löper på en tidsaxel. "

 

Jag tittade på ett jobb idag där kvalifikationerna beskrevs såhär:

"Du är resultatinriktad, välstrukturerad, gillar Ganttscheman och har erfarenhet av att leda kvalificerade projekt. Du har en dokumenterad känsla för estetik och rumslig gestaltning samt erfarenhet av pedagogik eller lärandeprocesser. Då befattningsinnehavaren kommer ha många kontaktytor internt och externt, är det en förutsättning att du har en god social förmåga."

 

Jag undrar lite hur mycket man måste gilla de där schemana. Jag har själv aldrig gjort något så jag vet inte hur roliga de kan vara. Är det så att man skrattar till? Går utställningsproducenten genom Nordiska muséets lokaler med ett leende lekande på läpparna de dagar han får göra ganttscheman, somnar han med en varm känsla i magen? Man kanske kan göra ett ganttschema för att beskriva olika faser i framväxten av ens gillande av scheman!


Ful-folk undanbedes

"2010-02-11 - [...] Finance & Legal, Göteborg
Erfaren Fin. Controller med start omg. sökes
Sekreterarjobb, Göteborg"

RSS 2.0